De behandeling wordt gestart. Hoe dat precies gebeurt,  hangt af van de beugel die u krijgt. Voor de gemiddelde orthodontische  behandeling moet u elke 6 weken voor controle komen. Bij de controles bekijkt de  orthodontist hoe het gaat en wordt de beugel gecontroleerd en eventueel  bijgesteld. In de meeste gevallen duurt de totale behandeling ongeveer 2 jaar.

Als u een afspraak niet kunt nakomen, bel dan  tenminste één dag van tevoren af. Niet nagekomen afspraken worden in principe  altijd in rekening gebracht.

Wanneer de beugel stuk is of als er een blokje  van de vaste beugel los is, laat het ons dan snel weten. Ook al hebt u de dag  erna een afspraak. Als we van tevoren weten dat er iets gerepareerd moet worden  proberen we extra tijd in te roosteren, zodat u niet extra terug hoeft te  komen. Als u op de controleafspraak pas meldt dat de beugel stuk is, zal de  controle volgens plan worden uitgevoerd maar krijgt u een nieuwe afspraak mee  voor de reparatie.

3