Download de volgende artikelen als PDF:

Mondbeschermers (algemene informatie)

Mondbeschermers: een lastige keuze? (Ned Tijdschr Tandheelkd 114, juni 2007)