Een andere veel gebruikte uitneembare beugel  is de activator. Deze beugel wordt ook vaak blokbeugel genoemd. Een activator  is niet in de eerste plaats bedoeld om tanden te verplaatsen. Het belangrijkste  doel van deze apparatuur is om de groei van de onderkaak de goede kant op te  geleiden en zo de voorachterwaartse verhouding van de kaken beter op elkaar af  te stemmen. Dat is heel vaak nodig voordat je met bijvoorbeeld een vaste beugel  de tanden en kiezen recht en goed passend op elkaar kunt gaan zetten. Eigenlijk bestaat de  activator uit een uitneembare onder- en bovenbeugel die met elkaar verbonden  zijn. Hij wordt regelmatig gebruikt in combinatie met een buitenbeugel  (petjesbeugel).Er zijn veel verschillende activatoren. In onze praktijk worden  de activatoren die op  de plaatjes  hieronder zijn afgebeeld gebruikt.

Website2011_Braces_002_web